Εργαλείο απομακρυσμένης βοήθειας
DATACUBE | IT SOLUTIONS
 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ειδικοί σύμβουλοι της DataCube συνεργάζονται με το προσωπικό κάθε επιχείρησης πριν και κατά την διάρκεια κάθε φάσης της εφαρμογής των συστημάτων.

Σκοπός είναι να προτείνουν τρόπους που θα μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τους μέσα από την αξιοποίηση των εφαρμογών.

Η συνεργασία εξακολουθεί και μετά την έναρξη της λειτουργίας των συστημάτων με στόχο την σωστή εφαρμογή των νέων εκδόσεων και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της συνεχώς μεταβαλλόμενης και εξελισσόμενης κεφαλαιαγοράς.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν την αποδοτική αξιοποίηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας δραστηριότητων προτείνοντας λύσεις σε οργανωτικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο.

 

Σκοπός μας είναι να έχετε κοντά σας αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι με την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους μπορούν να συμβάλουν αποδοτικά τόσο στην δημιουργία νέων όσο και στην εξέλιξη υπαρχόντων υποδομών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, ώστε να αποκομίζετε τα μέγιστα οφέλη από τη χρήση τους.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργων πληροφορικής και μετατροπή αυτών σε τεχνικές προδιαγραφές.
  • Αξιολόγηση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων
  • Συγγραφή Business Plan για νέες εταιρείες ή για τμήματα οργανισμών (start-ups), τόσο σε τεχνικούς όσο και επιχειρηματικούς τομείς.
  • Μελέτες Εφικτότητας και Ορισμό Επιχειρηματικών Μοντέλων για το σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων.
  • Σχεδίαση custom λύσεων βάσει προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και της υποδομής.
  • Μελέτη και υλοποίηση μετάβασης σε συστήματα που αξιοποιούν ανοικτές τεχνολογίες
  • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών

Σχετικα Αρθρα

Για την Εταιρεια

Η εταιρεία μας είναι κοντά σας για να σας παρέχει oλοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής , οργάνωσης & αυτοματισμού γραφείου. Οραματιζόμαστε και στοχεύουμε  στην παροχή υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένης Υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού σας... Περισσότερα

Newsletter

Δηλώστε τώρα το e-mail σας και λάβετε τις ενημερώσεις μας.
Scroll to top