Φωρητές Λύσεις

Soft1 Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου

Πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα και καταχώρηση παραγγελιών από τους εν κινήσει υπαλλήλους σε πραγματικό χρόνο. Ενημέρωση της επιχειρησιακής έδρας, ορθολογική διαχείριση του στόλου και των αποθεμάτων της.

Περισσότερα

Merchandising πληροφορίες

H λέξη Merchandising αναφέρεται στον επιστημονικό τρόπο εφαρμογής των βασικών αρχών του marketing, του λιανικού εμπορίου, αλλά και του μάνατζμεντ, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και τη δυναμική προώθηση των προϊόντων που είναι τοποθετημένα στη βιτρίνα ή στα ράφια του συγκεκριμένου καταστήματος.

Περισσότερα

Merchandising

Πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα και καταχώρηση παραγγελιών από τους εν κινήσει υπαλλήλους / πωλητές (Merchandiser) σε πραγματικό χρόνο. Άμεση διεκπεραίωση παραγγελιών και on-line διαχείριση των πωλήσεων από τους εν κινήσει υπαλλήλους της εταιρείας. Ενημέρωση της επιχειρησιακής έδρας, αποτελεσματική διαχείριση του στόλου και των αποθεμάτων της.

Περισσότερα

Soft1-mobile πληροφορίες

Οι συνθήκες διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονη επιχείρηση και η ανάγκη για λειτουργία χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς, επιβάλλει την αξιοποίηση λύσεων «επιχειρησιακής φορητότητας» που θα ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις εργασίας εκτός γραφείου.

Περισσότερα