Έλεγχος Τιμών σε ράφι

Ανάγκη

Έλεγχος και επιτόπια αλλαγή τιμών και ετικετών των προϊόντων.
Απογραφή και διαχείριση των εμπορευμάτων μεταξύ των ορόφων και της αποθήκης του καταστήματος.

Η Λύση

Εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση μεταξύ των ορόφων ενός πολυκαταστήματος. Πλήρης έλεγχος και ανεφοδιασμός της αποθήκης και των ραφιών.
Οι αλλαγές των τιμών αυτοματοποιούνται, η ενημέρωση του κεντρικού συστήματος για τις τροποποιήσεις πραγματοποιείται άμεσα, η πλήρης εποπτεία των εμπορευμάτων εντός του καταστήματος είναι εφικτή και η εξυπηρέτηση των πελατών αναβαθμίζεται εντυπωσιακά.

Αναλυτικά, οι λύσεις για τον Έλεγχο των Τιμών στο Ράφι παρέχουν τις εξής δυνατότητες:

  • Αυτόματη αλλαγή τιμών και ταυτόχρονη δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών
  • Προσδιορισμός θέσης εμπορεύματος εντός της αποθήκης
  • Αυτόματη ενημέρωση του κεντρικού συστήματος με την απογραφή
  • Barcode scanning που αξιοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια των απογραφών, όσο και των πωλήσεων στις ταμειακές μηχανές
  • Έλεγχος ακόμη και κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων
  • Πολλαπλές χρήσεις μέσω των προηγμένης τεχνολογίας εκτυπωτών