Δυναμικές ιστοσελίδες πληροφορίες

Τι είναι ένα δυναμικό Web Site;

Μια δυναμική ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από δυναμικό (σ.σ., μεταβλητό) περιεχόμενο, το οποίο τροποποιείται από κάποιο σύστημα διαχείρισης.

Το σύστημα διαχείρισης ενός δυναμικού website είναι αυτό που ρυθμίζει τη σωστή λειτουργία, αναβάθμιση, εμφάνιση, δημιουργία νέων σελίδων και περιοχών, ώστε σταδιακά το website σας να μεγαλώσει μαζί με την επιχείρησή σας. Η διαχείριση ενός δυναμικού website δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ειδικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένων, γραφικών κ.ο.κ. Μέσω ενός φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser), μπορείτε να συντάξετε ένα κείμενο και να ενημερώσετε άμεσα την ιστοσελίδα σας.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων ενδείκνυται στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων με σχετικά μεγάλο περιεχόμενο. Συνήθως, συστήνονται όταν υπάρχει ανάγκη συχνής ενημέρωσης-ανανέωσης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Αν λοιπόν έχετε μια επιχείρηση με αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες και αν οι ανανεώσεις σας είναι συχνές, τότε ένα δυναμικό website είναι η κατάλληλη λύση για εσάς.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις απλές, στατικές ιστοσελίδες, και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που υποστηρίζει. Μια δυναμική ιστοσελίδα δεν ένα απλό ηλεκτρονικό έγγραφο, αλλά μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Συνεπώς, το κόστος κατασκευής μιας δυναμικής ιστοσελίδας είναι υψηλότερο από το κόστος κατασκευής μιας στατικής ιστοσελίδας. Το ίδιο και ο χρόνος παράδοσης. Οι δυναμικές ιστοσελίδες, μπορεί στην εμφάνιση, σε πολλές περιπτώσεις, να μην έχουν μεγάλη διαφορά από τις στατικές, όμως οι δυνατότητές είναι πολύ μεγαλύτερες. Έτσι, αν και αρχικά είναι πιο ακριβά, έχουν καλύτερη απόδοση στη διάρκεια του χρόνου.

Θετικά ενός στατικού website:

  • Εύκολα επεξεργάσιμο από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας μέσω προγράμματος διαχείρισης περιεχομένου.
  • Χαμηλό ή ανύπαρκτο κόστος συντήρησης, εκτός και εάν υπάρχουν μεγάλες δομικές αλλαγές.
  • Επιτρέπει μεγαλύτερες δυνατότητες διαδραστικού περιεχομένου, όπως εγγραφή χρηστών, δημοσκοπήσεις κ.ο.κ.
  • Ανανεώσιμο περιεχόμενο το οποίο αυξάνει την επισκεψιμότητα.

Αρνητικά ενός στατικού website:

  • Υψηλότερο κόστος κατασκευής.
  • Μεγαλύτερος χρόνος ανάπτυξης.