email Marketing

Web Marketing – e-mail Marketing

Το Email Μarketing είναι μια πρακτική που χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους και βασίζεται στην αποστολή ενημερωτικών e-mails με τελικό στόχο την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Το email αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Καθημερινά διακινούνται δισεκατομμύρια emails ανά τον κόσμο. Κάθε επιχείρηση πλέον αποκτά εταιρικό email (και όχι κάποιον λογαρισμό στο yahoo ή στο gmail) και εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων που διακινεί. Παράλληλα αποκτά κύρος και υπόσταση ως σύγχρονη επιχείρηση.

Τα πλεονεκτήματα:

  • Χαμηλό κόστος
  • Γρήγορη ανταπόκριση από τους παραλήπτες
  • Προσωποποιημένη επαφή με τον παραλήπτη του μηνύματος
  • Αυτόματη μορφοποίηση του μηνύματος ανάλογα με τους αποδέκτες και τους στόχους της καμπάνιας
  • Μεγάλο εύρος κάλυψης επικοινωνιακών στόχων
  • Εύκολη οργάνωση και υλοποίηση της καμπάνιας με ελάχιστη επένδυση σε χρόνο και χρήμα
  • Άμεση καταγραφή και μέτρηση των αντιδράσεων των παραληπτών μέσω εξειδικευμένων εργαλείων.

Στην DataCube σας προσφέρουμε: Κατασκευή του newsletter με τα πιο εξελιγμένα σχεδιαστικά εργαλεία και αποστολή των e-mails.