Φορολογία

News_12072020

Η νέα απόφαση αποσκοπεί να “αναβαθμίσει” όλα τα ενεργά ταμειακά συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα στην Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα να αποστέλλουν:

Περισσότερα